Verdieping WAB na eerste informatiebijeenkomst in december 2019