HRM: Opleiden, innoveren en ondernemen

HRM: Opleiden, innoveren en ondernemen

Opleiden, innoveren en ondernemen pakt Cirqon ook puur persoonlijk aan. Maar ook door in te spelen op landelijke en regionale ontwikkelingen Zoals het schaars(er) worden van sommige specialismen. Of juist het ontstaan van nieuwe specialismen. Maar er speelt nog veel meer op de arbeidsmarkt. Zo is het maar de vraag hoeveel van de huidige beroepen over een paar jaar nog bestaan. Laat staan welke nieuwe beroepen zich in die periode aandienen. En wat te denken van de effecten van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen ten opzichte van mannen?! Of de toenemende behoefte aan flexibele werktijden?! Of van de (te) snelle toename van het aantal hoogopgeleiden?!

Hoe dan ook: redenen genoeg om ervoor te zorgen dat wie werkt dat zo slim, zo efficiënt en zo effectief mogelijk blijft doen. Alle redenen dus om te blijven (bij)leren.

Daarom biedt Cirqon alle denkbare (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Zodat iedere medewerker alle kansen krijgt om bij te blijven leren. En zo bij te blijven bij, zo niet vroegtijdig in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Wilt u meer weten? Bel dan met 088-7352300.