Het Cirqon Ontwikkeladvies

Het Cirqon Ontwikkeladvies

De overheid stelt subsidies beschikbaar voor het Cirqon Ontwikkeladvies, dat zich richt op vitaliteit en gezond blijven werken tot aan je pensioen. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Het doel is inzicht krijgen in de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. 

Update per september 2020: Momenteel is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Dat heeft te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert. Dat betekent dat er vanaf nu geen kosteloos ontwikkeladvies meer kan worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur.

In 2021 zet het kabinet nog sterker in op Leven lang ontwikkelen
, waarvoor je je nu al bij Cirqon kan aanmelden. Dat doe je door de button verderop deze pagina aan te klikken en je gegevens in te vullen. In een veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen duurzaam inzetbaar blijven en de coronacrisis zorgt ervoor dat duurzaam ontwikkelen nog belangrijker wordt. Daarom investeert het kabinet in 2021 extra in ontwikkeling en scholing, zoals loopbaanadvies en de SLIM-regeling voor het MKB. Het kabinet werkt ook aan een scholingsbudget voor individuele werkenden. Op het moment dat de subsidiemogelijkheden van het kabinet concreter zijn gaan we deze toevoegen op onze site.

Het ontwikkeladvies
Het tweede noodpakket banen en economie, dat doorloopt tot eind september, is erop gericht om zo veel mogelijk banen te behouden. Tegelijkertijd wil het kabinet met het pakket mensen helpen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Daarom zijn werkgevers die de NOW-regeling aanvragen bijvoorbeeld verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werknemers kunnen daarvoor gebruik maken van bestaande regelingen zoals de fiscale studieaftrek of de mogelijkheden die hun O&O-fonds (opleidings- en ontwikkelingsfonds) biedt. In aanvulling daarop heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door, waarmee mensen kosteloos ontwikkeladviezen en online scholing kunnen volgen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf dit najaar ook scholingstrajecten volgen. Het kan daarbij gaan om kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte bijscholing of een eerste module van een langer omscholingstraject. Zo kunnen mensen vaardigheden leren om ander werk te kunnen verrichten binnen de organisatie waar ze al werkzaam zijn, of om beter inzetbaar worden voor andere bedrijven. Maar de ondersteuning uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Persoonlijk ontwikkeladvies en online scholing 2021
Omdat het werk continu verandert, is het voor jouw toekomst belangrijk dat je up-to-date blijft. Qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan of een baan ergens anders.
De eerste gesubsidieerde opleidingen en cursussen zijn waarschijnlijk in kwartaal 4 van dit jaar al beschikbaar. Wil je als eerste op de hoogte zijn en een aanvraag indienen? Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kan je dat nu alvast aan ons doorgeven door je in te schrijven. Dat doe je door de button verderop deze pagina aan te klikken en je gegevens in te vullen

Nu behoefte aan een loopbaanadviseur?
Tot die tijd zijn er ook andere manieren om financiële ondersteuning te krijgen bij een adviestraject van een loopbaanadviseur. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen, die verbonden zijn aan een sector of branche hebben hier vaak een regeling voor. Wij helpen je daar graag bij! Heb je de subsidie reeds aangevraagd, maar heb je nog geen loopbaanadviseur? Dan kan je hiervoor ook onderstaande button gebruiken of bel voor een online afspraak of een afspraak bij ons in Hengelo op kantoor.

Hoe maak je gebruik van het ontwikkeladvies?
Het werkt heel eenvoudig! Bel ons voor een online afspraak of een afspraak bij ons in Hengelo op kantoor. We starten met een intakegesprek waarbij we ook samen een vragenlijst invullen. Aansluitend bespreken welke stappen we voorafgaand aan het traject moeten doorlopen, waarbij je kunt denken de programma-onderdelen en de subsidie-aanvraag bij de overheid.

Hoe werkt het precies?
Na je aanmelding verzorgen wij de subsidie-aanvraag. Er wort gestart met een zgn arbeidsmarktscan zodat we een beeld krijgen bij de markt en jouw kansen hierin. In de gesprekken met jouw loopbaanadviseur, komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde. Alles wat wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen jou en de loopbaanadviseur. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal: waar liggen jouw kansen op de arbeidsmarkt, waar kun jij je nog ontwikkelen en hoe houd je jouw werk leuk. Nu en in de toekomst. Het Cirqon Ontwikkeladvies geeft hieraan richting.

Aanmelden