Uitgelicht: de 7 aandachtspunten voor een goede jaarafsluiting 2020

Uitgelicht: de 7 aandachtspunten voor een goede jaarafsluiting 2020

 

1. Salarisverwerking week 53

Voor medewerkers met contracturen nemen wij week 53 direct mee in de salarisverwerking. Geeft u normaal periodiek de uren door? Vergeet dan niet week 53 daarin mee te nemen. Bij medewerkers zonder vaste uren kunt u week 53 apart laten verwerken. Dit doen wij dan met een extra verloning. Hier zitten wel extra kosten aan verbonden. Laat uw vaste contactpersoon weten als dit nodig is.

Waarom is dit nodig?
Eens in de vijf jaar geldt er voor bedrijven – welke een 4 weken verloning hanteren – een extra week, namelijk week 53. Het jaar 2020 is zo’n jaar waarbij er een 53e week is. Daarom ook ons verzoek om daar rekening mee te houden bij het sturen van de stukken.

2. Kerstpakketten en geschenken

De tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling stopt per 31 december 2020. Wilt u dus nog iets extra’s doen of hebt u al dit al gedaan voor werknemers? Geef dit vóór 20 december door. We ontvangen graag de factuur van de kerstpakketten en overige verstrekkingen van dit jaar.

Waarom is dit nodig?
Zoals is aangekondigd in het Belastingplan van 2021 zal er met ingang van 1 januari 2021 een einde komen aan de tijdelijke verhoging en wordt de ruimte voor de loonsom tot € 400.000 teruggezet naar 1,2%. De vrije ruimte voor de loonsom boven € 400.000 wordt verlaagd naar 1,18%. De extra vrije ruimte kan dus de komende periode nog gebruikt worden voor kerstpakketten, bonussen en meer.

3. Wijzigingen reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2021 moeten werkgevers het reisgedrag van werknemers opnieuw in kaart brengen. Voor thuiswerkdagen mag er namelijk geen reiskostenvergoeding meer worden uitbetaald. Zijn er wijzigingen met betrekking tot de reiskostenvergoeding? Geef dit dan door.

Waarom is dit nodig?
Tijdens de coronacrisis mocht de vaste reiskostenvergoeding door blijven lopen. Ook als er geen sprake was van woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2021 moeten werkgevers het reisgedrag van werknemers opnieuw in kaart brengen, omdat er voor thuiswerkdagen geen reiskostenvergoeding meer betaald mag worden. Doet u dit wel, dan komen deze kosten ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Heeft u dus wijzigingen met betrekking tot de reiskostenvergoeding, geef het dan zo snel mogelijk aan ons door.

4. Ketenmachtiging eHerkenning

Vanaf juli 2020 kunt u alleen nog via eHerkenning pensioenaangifte doen. Wilt u dat wij deze verzorgen? Dan hebben we een ketenmachtiging van u nodig. Vraag naar de link voor de ketenmachtiging via info@cirqon.nl.

Waarom is dit nodig?
Steeds meer pensioenmaatschappijen stappen over naar inloggen met eHerkenning, de DigiD voor ondernemers. De standaard op dit moment is eHerkenning 3. Wanneer wij de pensioenaangifte voor u verzorgen hoeft u geen eHerkenning te hebben. Wij hebben wel uw ketenmachtiging nodig om de aangifte te doen. Zoals aangegeven kunt u dit doen per mail. Wanneer vervolgens alle stappen zijn doorlopen dan kunnen wij voor u de pensioenaangifte versturen. Wanneer u al eHerkenning heeft bij een andere provider dan KPN, dan kunt u dit bij uw eigen provider aanvragen. Volg de stappen hiervoor goed. Aan alles hangt een kostenplaatje, zo ook aan de ketenmachtiging. De kosten hieronder zijn gebaseerd op die van KPN:

1 jaar    € 30,-
3 jaar    € 70,-
5 jaar    € 95,-

5. Zorgbonus aangevraagd?

Geef aan uw vaste contactpersoon binnen onze kenniseenheid salarisadvies door wie er recht hebben op deze bonus. Wij zorgen er dan voor dat de bonus wordt verwerkt in de salarisadministratie. Let op: de zorgbonus geldt voor werknemers in loondienst, uitzendkrachten en zzp’ers.

Waarom is dit nodig?
Minister De Jonge geeft werknemers in de zorg een netto bonus van € 1.000. Dit bedrag moet meegenomen worden in de salarisadministratie. Het is daarom van belang dat wij weten wie er recht heeft op deze bonus. De regeling verplicht organisaties ook om de zorgbonus vóór de uitbetaling van de bonus aan te wijzen als eindheffingsloon, waardoor de bonus ten laste komt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Hierdoor kan de zorgbonus bij de organisatie mogelijk (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast worden. Het kabinet wil voorkomen dat het onderbrengen van de zorgbonus in de vrije ruimte gevolgen heeft voor de overige vergoedingen en verstrekkingen die zorgorganisaties aan hun werknemers verstrekken. Om deze reden wordt ook de verschuldigde eindheffing – veroorzaakt door de zorgbonus – vergoed vanuit deze subsidieregeling. Op deze manier heeft de netto bonus géén gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen.

Uitbetalingen aan derden kunnen niet ten laste komen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en vallen onder het eindheffingstarief van 75%.  Hierdoor is het maximale subsidiebedrag voor werknemers en derden niet gelijk aan elkaar. Voor werknemers bedraagt het maximale subsidiebedrag € 1.800 (netto bonus van € 1.000 en € 800 loonheffing) en voor derden bedraagt het maximale subsidiebedrag € 1.750 (netto bonus van € 1.000 en € 750 loonheffing).

Minister De Jonge heeft aangegeven ook in 2021 de zorgmedewerkers een netto bonus te willen geven, maar dan van € 500,- netto.

6. U betaalde mogelijk teveel ww-premie

Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers voor medewerkers met een vast contract en vaste uren een lagere ww-premie dan voor oproepkrachten en tijdelijke contracten. Veel werkgevers hebben dit niet doorgegeven. Neem – ook bij twijfel – contact met uw vaste contactpersoon op als dit zo is.

Waarom is dit nodig?
Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers voor medewerkers met een vast contract en vaste uren een lagere ww-premie dan voor oproep medewerkers en tijdelijke contracten. Wij merken dat er nog heel veel werkgevers zijn die dit niet hebben doorgegeven aan de salarisadministratie. Daardoor wordt er teveel premie betaald.

7. Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

Maakt u gebruik van de WBSO? Zorg er dan voor dat voor het eind van de maand januari de gegevens binnen zijn. We kunnen deze gegevens dan nog op de juiste manier verwerken.

Lees hier meer over de WBSO >